Σχέδια

Για τις τεχνικές και μελετητικές εταιρείες καθώς και για πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και τοπογράφους υπάρχει η υπηρεσία εκτύπωσης ή αντιγραφής σχεδίων. Με ακρίβεια στην διάσταση της εκτύπωσης και τεχνoγνωσία στις εκτυπώσεις CAD, γρήγορη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές, είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας.
Υπάρχει η δυνατότητα έγχρωμης και ασπρόμαυρης εκτύπωσης σχεδίων.
Τα ψηφιακά αρχεία που τυπώνονται εμπορείτε να τα στείλετε μέσω e – mail στο mail@spotprint.gr

 

Leave a Reply